24 април 2014

Репризност

тавтологиите
приспиват
чудото
чудото
приспиват
тавтологиите

01 април 2014

Бързи скучни приказки (БСП) 4

Изгуби се. Тръгна по непозната улица. Изхвърли си телефона. Зачуди се какво си мисли огромното множество около него точно сега. И как са се наредили.

Непозната улица беше малко. Време е за по-решителни действия. Нарани се. Грубо. Сурово. Изтръгна си някой орган. 

Боля много. Вече имаше задача. Следобедът не беше като всеки друг произволен. Случи се. Болезнено, но освежаващо. 

Сега вече се появи една усмивка на лицето. Готово. Най-сетне удоволствие. Удоволствие от това да отидеш и да си пуснеш документа.