29 юли 2013

За непредизвестението

поне да казваше
за какво
ще ме каляваш

09 юли 2013

За новия световен ред

най-голямата лъжа
ще бъде тази
да съм истински със друг

За преговорите с терористи

онова членуваното неразбирането
винаги ще влече и неразбиране
на толерантността да приемеш неразбирането