22 ноември 2011

21 ноември 2011

За неравната крачка

колкото по-интересно става
толкова преоценявам миналото скучно
и бясно се размазвам по стените

20 ноември 2011

Меланхолия

"Меланхолия" е един пределно оптимистичен филм. Пределно, защото след него няма нужда да се страхуваме от смъртта - когато тя дойде, нас наистина вече ни няма. И обратното.

"Меланхолия" подсказва, че след края на света идва най-страшното спокойствие - толкова страшно, че можем да преживеем още един край на света, без да ни мигне окото. Но това спокойствие не говори нищо друго, освен че сме необратимо мъртви.

В "Меланхолия" смъртта е занимание самотно. Но краят е еднакъв - not with a bang but a whimper.

12 ноември 2011

Херменевтика за глухи

вчера от медиите научих
че друго искали да кажат
с тази песен
друго е било посланието
друг сюжет ги вдъхновил
не са я писали нещастни
не се отнася за дъга
останах заблуден но знаеш
клишето е че така е редно
да виждаш онова което виждаш
да оглеждаш себе си във друг
изкуството е нещо лично
огледах себе си но ти ми каза
че това не е изкуство
че нямаш нищо лично против мен
но и нищо друго лично
как могъл съм да не зная
остави песента без текст
като евтина мелодия
като онази пианола
фалшива и нелепа
красивата лъжа изтри
разбра ли ме изобщо?

08 ноември 2011

La vida es sueno

в съня си се плаша
от сън че се плаша
сънят уязвен е
от чуждо присъствие
на сънища живи
приключили мъртви
те идват за още
в интимната зона
на крайното бягство
ръсят свободност
да бъда поробен
поробвам се сам
свобода да спечеля
да ме оставят на мира
и утре да съм
така си представям
сънища не хора
по улиците
и будя се щом
желая а не
когато съм буден
веднъж обаче
в съня си щом видиш
сън как живееш
на живо ще грееш
и няма да смееш
дори да слепееш
от сън да отстъпиш
сън те развежда
сън те довежда
до пакост
до пропаст
до наркост
и напаст

Истини от пух и прах


Точно тук.