30 май 2012

За движението до края на окръжността

убие ли брожението на въображението
изображението във въображението
ще умре и въоръжението на съображението

27 май 2012

За Кан години по-рано

след като умре мечтата
остава тъжният развой
че ще бъдем заедно

24 май 2012

Кариерно развитие

когато има за какво да си говорим във таксито
и презрем заблудата и намерим сили да я имитираме
тогава ще си хващаме сълзите и ще опаковаме и ще пращаме на запад
когато красивите реклами престанат да работят
и след преспиването новият ни ден не идва
ще се принудим да заслужим нашия избор
когато се изслушаме и това оттекне
до момента в който жалим че ни няма
когато уморим се да убиваме
и забележим че сме вече мъртви
тогава ще измием приборите
и ще легнем в унес за да пипаме
ръце с крака крака с ръце
когато свалим душата на земята
ще свалим и дрехите
а дотогава бира и цигарки

21 май 2012

За пионерите без връзки

подари ми смисленото
но отмъкна смисъла от него
кой баща те е направил?