27 април 2013

За пълнотията

живея живеейки
сънувам сънувайки
къде ги тези черни дупки?

21 април 2013

За двата сантиметра по-късо

пропуснатите мисли
и те като пропуснатите голове
топлят фенове но никой не ги помни

20 април 2013

За дърветата без сенки

всички минали години
ще бъдат в мариенбад
а нас монтажът да ни хапва

15 април 2013

Тъмно

какво се блъскате там
викна им тъмната материя
процентите и без това са мои
никой не я чу
а едни други седемдесет процента
гледаха към нея със прозявка
тя пък не успя да чуе тях

12 април 2013

За венеца на цялата природа

по-"съвършено"
в несъвършената идея за "съвършеното"
и какво?

За кваркосекундата

още преди да стане вече си го спомням
вече като стане още го очаквам
още вече още вече още вече

10 април 2013

За дискретния чар на дискретността

в очевидния свят на сделките
няма интервали между нула и едно
каквото и от двете да излезе

За вероломията

живеем по няколко живота наведнъж
но няма време да ги изживеем
затова прекъсват ги с реклами

Колекцията

силуетите от думи
запечатват тези думи
закарфичват
върху моменти ситуации
задушават
но кой да чуе думите извън
безпризорни
думите изстиват