12 септември 2012

Избежно

представи си
че го е решил някой
във година с номер
не по-малко пиян от нас
но с по-продължително пиянство
не повече от една сутрин
после не помнел какво е казал
но помнел че звучи добре
подхванали го като мълва
разпространили
и мълвата станала еталон
какво
да се съобразявам
да кръжа с обноски
недоволен но коректен
за нечие пиянство
1100 1200 1300
са числа
чорапите да се перат
сами
разните месии
са се оправили
и без чорапи