12 март 2013

?


дали да е друго
дали да не е
дали да е така
дали да е тук
дали да е това
дали да съм аз
а дали пък съм аз
секунда
всичко наред е
вече не е  

08 март 2013

За скъсания конец

тежестта на възможното идно
го доближава опасно
в разплуто настояще